Stavanger

Verksgata 14B
Telefon 51 85 09 10

Haugesund


TELEFON 407 677 33

Send mail
 

Trivsel

 

Å trives betyr å like seg, eller å vokse og utvikle seg harmonisk. Når vi vet hva vi liker å gjøre, og på samme tid er klar over hva vi ikke liker å gjøre, utvikles vi som interessante og engasjerte personer, og vi øker vår trivsel betraktelig.

 

Liker vi det vi gjør, trives vi. Liker du ikke treningen, synker trivselsfaktoren og trener mindre. Det samme mønsteret kan relateres til jobb, og andre mellommenneskelige forhold.

 

Scan One kan ikke bistå med personlig selvutvikling i vanlig forstand, men at en bedrift ser på og utfører enkelte tiltak til hvordan de ansattes trivselsfaktor kan høynes er jo en del av den enkelte ansattes selvutvikling?

 

Foto: Åse-Line Eide